Koor

Het ToonkunstKoor Roermond (TKR) is een gemengd koor dat klassieke koormuziek uitvoert, vooral oratoria, missen en andere grote koorwerken. De ca. zestig leden zijn, behalve uit Roermond, afkomstig uit heel Limburg. Wij verzorgen tweemaal per jaar een concert in samenwerking met professionele solisten uit binnen- en buitenland en vaak met een professioneel orkest, zoals het Duitse barokorkest Concerto Vivo.
Het koor is opgericht in 1927 en stond vroeger ook bekend als het (Toonkunst-)Oratoriumkoor, maar voert sinds 2004 de naam ToonkunstKoor Roermond. Het TKR is sinds 1953 aangesloten bij de Vereniging Toonkunst Nederland, een landelijke belangorganisatie die toeziet op de kwaliteit van de aangesloten koren.
Jaarlijks hoogtepunt zijn de passieconcerten met werken als de Matthäus- en de Johannes-Passion van Bach of de Messiah van Händel. Deze voorjaarsconcerten worden afgewisseld met uitvoeringen van werken uit de negentiende en twintigste eeuw in het najaar.

Scroll naar boven